COACHEND INTERIM MANAGEMENT

Jan Olivier richt zijn coaching activiteiten op de verbetering-, verandering- en ontwikkelingprocessen van Personeel & Organisatie.  Een jarenlange brede kennis en ervaring op genoemde terreinen is opgedaan bij de overheid en in de handel, logistiek en distributie, recreatie, bouwnijverheid, offshore en baggerindustrie. Deze expertise spitst zich vooral toe op de rollen van leider, manager en coach in het dagelijkse praktisch handelen.

Organisatieadvies- en ontwikkeling:

1. Visionaire kijk op veranderingen:

Visie: Duurzame veranderingen is mensenwerk.

 Op deze website is over deze visie een artikel geplaatst. Met name de relevante processen worden hierbij beschreven:

v Visieontwikkeling door middel van het richten van processen

v Inrichten van verandering-, verbetering- en         ontwikkelingsprocessen   

v Verrichtingenprocessen effectief begeleiden

2. Coachend Interim Management:

Sinds het jaar 2000 heeft Jan Olivier zich gespecialiseerd in het uitvoeren van coachende interim opdrachten. In de afgelopen jaren zijn voor de Rijksoverheid, Gemeentelijke Overheid, Distributiebedrijven en een IT-bedrijf interim opdrachten uitgevoerd. Deze kennis en ervaring zijn door Jan Olivier als auteur opgeschreven in het boek ‘DE COACHENDE INTERIM-MANAGER’. Hij breekt een lans in het boek voor ‘verankering van resultaten’. Duurzame organisatieprocessen zijn de uitkomst.