COACHEND INTERIM MANAGEMENT”

 

De volgende interim-management diensten biedt Jan Olivier aan:

 

Jan Olivier biedt de volgende diensten op het terrein van Personeel en Organisatie:

 

·         Visie en Missie:

de Interim Manager begeleidt organisaties in de rol van coach bij organisatieverandering – en ontwikkelingsprocessen

 

·          Coaching momenten:                 

1. Tijdelijke vervanging van het zittend management

Actie: potentiële talenten inventariseren;

2. Innovatie door middel van idee-vorming

Actie: stimuleren van creativiteit en scheppen van een innovatieve omgeving;

3. Het ontwikkelen van een visie en een missie

Actie: visionair aan de slag gaan;

                  4. De opbouw van een organisatie, afdeling

                  Actie: doelen en eigen verantwoordelijkheden vaststellen     

                  en talenten benutten

              5. Het begeleiden van fusieprocessen

              Actie: synergie-effecten optimaliseren;

              6. Reorganisatie en/of afbouwprocessen begeleiden

              Actie: weerstanden bespreekbaar maken;

              7. Organisatieontwikkelingsbeleid optimaliseren

              Actie: het beste uit iemand halen;

              8. Projectmatig P & O processen en instrumenten

                  ontwikkelen en implementeren

              Actie: competenties beter gebruiken;